ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


 • Γνωρίζετε τις δυνάμεις σας?
 • Ξέρετε πού είστε ευάλωτοι?
 • Έχετε καταλάβει ποιο είναι το πλεονέκτημα της επιχείρησή σας?
 • Γνωρίζετε πώς οι άνθρωποι σας βλέπουν την επιχείρησή σας?
 • Έχετε ένα σαφή, συνεκτικό και συνεπή επιχειρηματικό μοντέλο κατανοητό από όλους?
 • Ποιο είναι το σημείο μόχλευσης για την βελτίωση των επιδόσεων?


Γιατί κάποιες βελτιώσεις στην επιχείρηση αδυνατούν να γίνουν!


 • Δεν συνδέονται με τους οργανωτικούς στόχους
 • Δεν υπάρχει γενική στρατηγική για την εταιρική ανάπτυξη
 • Η Εταιρική κουλτούρα δεν λαμβάνετε υπόψη
 • Δεν είναι σαφής στους αγοραστές το τι αγοράζουν
 • Οι προμηθευτές βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα που μπορούν αυτοί να λύσουν
 • Έλλειψη μετρήσεων και αξιολόγησης
 • Χρόνος και οικονομικές πιέσεις της Επιχείρησης
 • Δεν έγινε αποτελεσματική διαχείριση στην αλλαγή της διαδικασίας

Κατανόηση των ευκαιριών σας για μεγαλύτερη επιτυχία


Τι είναι Βελτίωση Διαδικασιών των Επιχειρήσεων ;

Η Βελτίωση διαδικασιών των Επιχειρήσεων χρησιμοποιεί εργαλεία ανάλυσης αναγκών, με σκοπό την άμεση κατανόηση των σημερινών επιδόσεων της επιχείρησης για να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε το αντίκτυπο των βελτιώσεων .

 • Καταγραφή της επιχείρησης
 • Αντιπαραβολή με την αντίληψη των ενδιαφερομένων
 • Εντοπισμός προτεραιοτήτων
 • Προσδιορισμός δράσης βελτίωσης

Αποτελέσματα


Αυτή η διαδικασία σας παρέχει:

 • Τα πραγματικά περιστατικά που καθορίζουν την ημερήσια διάταξη
 • Τα δεδομένα με βάση τις αντιλήψεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της ομάδας διαχείρισης και του προσωπικού
 • Τις διαφορές στις αντιλήψεις μεταξύ ομάδων και μεταξύ των διαχειριστών
 • Η σύγκριση της σημερινής έναντι της επιθυμητής κατάστασης
 • Μια σπονδυλωτή προσέγγιση για την αντιμετώπιση άμεσων και μεσοπρόθεσμων στόχων
 • Αποτελέσματα που αφορούν όλους τους εμπλεκόμενους

Χάρτης Διαδικασίας


 • Διαχείριση Διεργασιών
 • Διαχείριση τύπων
 • Εφαρμογές
 • Καθορισμός δράσης βελτίωσης
 • Μέτρηση ευθυγράμμισης των ενδιαφερομένων
 • Ανάπτυξη υψηλής κουλτούρας συμμετοχής
 • Δημιουργία στρατηγικής
 • Αξιολόγηση ικανότητας και ανάπτυξη των προτεραιοτήτων
 • Εντοπισμός τρωτών σημείων

Οφέλη

 • Γρήγορη και στο σημείο
 • Πραγματική
 • Κυριότητα του σχεδίου δράσης από τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Ισχυρό αντίκτυπο στους συμμετέχοντες
 • Συνολικές αναφορές
 • Προσαρμόσιμο για να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες